ระบบสอบออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
16 ธันวาคม 2562


รายชื่อวิชาที่เปิดสอบ
เกิดข้อผิดพลาด AJAX ใช้งานไม่ได้


v 5805 build 16.08.15
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยทีมงานวิจัยและพัฒนา
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกิดข้อผิดพลาด AJAX ใช้งานไม่ได้